• अछामको मगंलसेनमा  २०७७।११।१४ गते शुक्रबार “प्रतिलिपि अधिकार सन्बन्धी कानून कार्यान्वयनका अवस्था र सुधारका क्षेत्रहरु तथा श्र्रष्टाले प्राप्त गर्ने रोयल्टी” सम्बन्धी एक दिवसीय तालीम

    अछामको मगंलसेनमा २०७७।११।१४ गते शुक्रबार “प्रतिलिपि अधिकार सन्बन्धी कानून कार्यान्वयनका अवस्था र सुधारका क्षेत्रहरु तथा श्र्रष्टाले प्राप्त गर्ने रोयल्टी” सम्बन्धी एक दिवसीय तालीम

  • दैलेख जिल्लाको सदरमुकाममा  २०७७।११।१६ गते आइतबार “प्रतिलिपि अधिकार सन्बन्धी कानून कार्यान्वयनका अवस्था र सुधारका क्षेत्रहरु तथा श्र्रष्टाले प्राप्त गर्ने रोयल्टी” सम्बन्धी एक दिवसीय तालीम ।

    दैलेख जिल्लाको सदरमुकाममा २०७७।११।१६ गते आइतबार “प्रतिलिपि अधिकार सन्बन्धी कानून कार्यान्वयनका अवस्था र सुधारका क्षेत्रहरु तथा श्र्रष्टाले प्राप्त गर्ने रोयल्टी” सम्बन्धी एक दिवसीय तालीम ।

आ.व. २०७७।७८ को आषाढ मसान्तसम्म विभिन्न विधामा दर्ता भएको प्रतिलिपि अधिकारजन्य रचनाहरुको विवरणः || आ.व. २०७७।७८ को फागुन मसान्तसम्म विभिन्न विधामा दर्ता भएको प्रतिलिपि अधिकारजन्य रचनाहरुको विवरणः || दैलेख जिल्लाको सदरमुकाममा २०७७।११।१६ गते आइतबार “प्रतिलिपि अधिकार सन्बन्धी कानून कार्यान्वयनका अवस्था र सुधारका क्षेत्रहरु तथा श्र्रष्टाले प्राप्त गर्ने रोयल्टी” सम्बन्धी एक दिवसीय तालीम सम्पन्न । || अछामको मगंलसेनमा २०७७।११।१४ गते शुक्रबार “प्रतिलिपि अधिकार सन्बन्धी कानून कार्यान्वयनका अवस्था र सुधारका क्षेत्रहरु तथा श्र्रष्टाले प्राप्त गर्ने रोयल्टी” सम्बन्धी एक दिवसीय तालीम सम्पन्न । ||

नतिजामुखी प्रशासन, समृद्धि र सुशासन

बिष्णु कुमारी भट्टराई

बिष्णु कुमारी भट्टराई


रजिस्ट्रार
विस्तृत विवरण
शिव कुमार अधिकारी

शिव कुमार अधिकारी


सूचना अधिकारी
सम्पर्क नं. ९८५१२२५०२८
विस्तृत विवरण

   परिचय

प्रतिलिपि अधिकार व्यवस्थाले मानिसको मौलिक रचनात्मक कामको संरक्षण गर्दछ । यस्ता कला, साहित्य, ज्ञान–विज्ञान आदि क्षेत्रका रचनाहरूको प्रतिलिपि अधिकार र यससँग सम्बन्धित ध्वनिअंकन, प्रस्तुति तथा प्रसारणको अधिकारको प्रभावकारी संरक्षण सम्बद्र्धन र विकास गर्न नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालयको स्थापना मिति २०६१।१।७ मा भएको हो । यस कार्यालयले प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ तथा नियमावली, २०६१ अनुसार प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न आवश्यक कामहरू गर्दछ ।

  पुरा पढ्नुहोस्

पुरा हेर्नुहोस

   प्रकाशन

शीर्षक डाउनलोड
The Copyright Act, 2059(2002)
कार्यालय कार्यविधि
नियमावली, २०६१ [PDF]
प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९[PDF]
पुरा हेर्नुहोस
शीर्षक डाउनलोड
Conventions & Agreements
पुरा हेर्नुहोस
शीर्षक डाउनलोड
Copyright Act 2002
Copyright New Workplan
प्रतिलिपि अधिकार संक्षिप्त परिचय
NagarikAadaPatra
Copyright Rules 2004
Decision of Courts
Copyright Registration Form
पुरा हेर्नुहोस
शीर्षक डाउनलोड
प्रतिलिपि अधिकार बुलेटीन आषाढ २०७७
Copyright Bulletin 20th Issue
Copyright Bulletin 28th Issue
Copyright Bulletin 27th Issue
Copyright Bulletin 26th Issue
Copyright Bulletin 25th Issue
Copyright Bulletin 24th Issue
पुरा हेर्नुहोस
शीर्षक डाउनलोड
प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणको लागि सचेतना अपनाऔं
पुरा हेर्नुहोस

   प्रगति विवरण

शीर्षक डाउनलोड
माफ गर्नुहोला ! कुनै विवरण उपलब्ध छैन ।
पुरा हेर्नुहोस
शीर्षक डाउनलोड
माफ गर्नुहोला ! कुनै विवरण उपलब्ध छैन ।
पुरा हेर्नुहोस

   फेसबुक

Nepal Copyright Registrar's Office