• माननीय मन्त्री श्री योगेश कुमार भटृराईज्यूको उपस्थितिमा गीत, संगीत क्षेत्रको रोयल्टी व्यवस्थापन सम्बन्धी छलफल तथा बृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रम

    माननीय मन्त्री श्री योगेश कुमार भटृराईज्यूको उपस्थितिमा गीत, संगीत क्षेत्रको रोयल्टी व्यवस्थापन सम्बन्धी छलफल तथा बृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रम

  • माननीय मन्त्री श्री योगेश कुमार भटृराईज्यूबाट नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रार कार्यालयको निरिक्षण, अनुगमन एवं निर्देशन

    माननीय मन्त्री श्री योगेश कुमार भटृराईज्यूबाट नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रार कार्यालयको निरिक्षण, अनुगमन एवं निर्देशन

नतिजामुखी प्रशासन, समृद्धि र सुशासन

Bishnu Kumari Bhattarai

Bishnu Kumari Bhattarai


Registrar
View Profile
--------

--------


Information Officer
Contact No.:
View Profile

   Introduction

प्रतिलिपि अधिकार व्यवस्थाले मानिसको मौलिक रचनात्मक कामको संरक्षण गर्दछ । यस्ता कला, साहित्य, ज्ञान–विज्ञान आदि क्षेत्रका रचनाहरूको प्रतिलिपि अधिकार र यससँग सम्बन्धित ध्वनिअंकन, प्रस्तुति तथा प्रसारणको अधिकारको प्रभावकारी संरक्षण सम्बद्र्धन र विकास गर्न नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालयको स्थापना मिति २०६१।१।७ मा भएको हो । यस कार्यालयले प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ तथा नियमावली, २०६१ अनुसार प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न आवश्यक कामहरू गर्दछ ।

  Read More

   Publications

Title Download
The Copyright Act, 2059(2002)
कार्यालय कार्यविधि
नियमावली, २०६१ [PDF]
प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९[PDF]
View More
Title Download
Conventions & Agreements
View More
Title Download
Copyright Act 2002
Copyright New Workplan
प्रतिलिपि अधिकार संक्षिप्त परिचय
NagarikAadaPatra
Copyright Rules 2004
Decision of Courts
Copyright Registration Form
View More
Title Download
प्रतिलिपि अधिकार बुलेटीन आषाढ २०७७
Copyright Bulletin 20th Issue
Copyright Bulletin 28th Issue
Copyright Bulletin 27th Issue
Copyright Bulletin 26th Issue
Copyright Bulletin 25th Issue
Copyright Bulletin 24th Issue
View More
Title Download
प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणको लागि सचेतना अपनाऔं
View More

   Progress Report

Title Download
Sorry!! Data is not avialable.
View More
Title Download
Sorry!! Data is not avialable.
View More

   Facebook

Nepal Copyright Registrar's Office