नेपाल सरकार

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालय

कालिकास्थान, काठमाडौँ, नेपाल

डिल्लीबजार, कालिकास्थान, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं.: ९७७–१– ४४४३७५०, ४४३११५५
फ्याक्स नं.: ९७७–१–४४३११४४

पोष्ट बक्स नं.: ४३०
E-mail: info@nepalcopyright.gov.np
Audio Notice Board: 1618014431155


 

प्रतिलिपि अधिकार संक्षिप्त परिचय

मानिसको बुद्धिले सिर्जना गरेका सबै कुरा बौद्धिक सम्पत्ति हुन् । बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी कानूनले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षणको व्यवस्था गर्दछ । बौद्धिक सम्पत्तिका मूलतः दुई हाँगा छन् । (१) प्रतिलिपि अधिकार (२) औद्योगिक सम्पत्ति अधिकार । आविष्कारमूलक कामको लागि पेटेण्ट, वस्तुको मौलिक डिजाईनको संरक्षणको लागि डिजाईन अधिकार र उत्पादकले आफ्नो वस्तु तथा सेवाहरुलाई अरुको भन्दा फरक देखाउन र चिनाउन प्रयोग गर्ने चिन्हहरुको संरक्षणको लागि ट्रेडमार्क अधिकार आदि औद्योगिक सम्पत्ति अधिकार अन्तर्गत पर्दछ ।

प्रतिलिपि अधिकारले भने मानिसले गरेका रचना वा अभिव्यक्तिको संरक्षण गर्दछ । त्यस्तो रचना वा अभिव्यक्ति मौलिक हुनु पर्दछ र मूर्त अर्थात सादृश्य रुप (Tangible Form) मा प्रस्तुत गरिएको हुनु पर्दछ । तर प्रतिलिपि अधिकारले त्यस्तो रचना वा प्रस्तुति गुणस्तरीय, उपयोगी वा मूल्यवान हुनु पर्दछ भन्ने आग्रह राख्दैन । प्रतिलिपि अधिकार स्वतः प्राप्त हुन्छ, दर्ता वा अन्य कुनै औपचारिकता पूरा गर्नु पर्दैन । आफ्नो प्रतिलिपि अधिकार संकेत गर्न © चिन्ह प्रयोग गर्ने पनि चलन छ । तर धेरै मुलुकहरुमा सार्वजनिक अभिलेखको लागि तथा प्रमाण पु¥याउन सजिलोको लागि स्वेच्छिक रुपमा दर्ता गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको पाईन्छ । ....... पूर्ण पाठको लागि यहाँ Click गर्नुहोस् ।