नेपाल सरकार

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालय

कालिकास्थान, काठमाडौँ, नेपाल

   डिल्लीबजार, कालिकास्थान, काठमाडौं, नेपाल
 पोष्ट बक्स नं.: ४३०
 फोन नं.: ९७७–१–४४३११५५, ४४४३७५०
 फ्याक्स नं.: ९७७–१–४४३११४४
 E-mail: info@nepalcopyright.gov.np
 Audio Notice Board: 1618014431155


 

प्रतिलिपि अधिकारयुक्त सामग्री प्रयो

साहित्य, कला, ज्ञानविज्ञान र अन्य क्षेत्रमा मौलिक एवं बौद्धिक रूपले सिर्जना भएका रचना र ध्वनिअङ्कन, प्रस्तुति तथा प्रसारण जस्ता प्रतिलिपि अधिकारसँग सम्बन्धित सिर्जनाको संरक्षण गर्न प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ र प्रतिलिपि अधिकार नियमावली, २०६१ लागू भइसकेको छ । उल्लेखित ऐन तथा नियमावलीमा अधिकारधनीको स्वीकृतिबिना प्रतिलिपि अधिकार र तत्सम्बन्धी अधिकारयुक्त वस्तुको उत्पादन, पुनरुत्पादन, बिक्री, वहाल वा अन्य प्रकारले प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ । आफ्नो हक नपुग्ने अरूका रचना, गीत संगीत तथा अन्य चलचित्रजन्य रचनाको अनधिकृत  उत्पादन,   पुनरुत्पादन (डबिङ्ग समेत), बिक्री–बितरण, सार्वजनिक सञ्चार, फोटोकपी लगायतका कार्य गरेमा ऐनको दफा २७ बमोजिम पहिलो पटक भए दश हजारदेखि एक लाख रूपैयासम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै र दोस्रो पटकदेखि पटकै पिच्छे बीस हजारदेखि दुई लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायका साथै क्षतिपूर्ति समेत भराउने प्रावधान रहेको हु‘दा अधिकारधनीको स्वीकृति नलिई प्रतिलिपि अधिकारयुक्त वस्तुको उपर्युक्त कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु हुन सबैमा सूचित गरिन्छ ।