S.N. Title Submitted By Published Date
1. Office Shifted NCRO 2020-10-11 View Notice
2. House Rent Notice NCRO 2020-08-24 View Notice
3. रचना दर्ता गर्दा सेवाग्राही वा सम्बन्धित व्यक्तिले पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु NCRO 2020-08-17 View Notice
4. Data of Copyright Reistration till end of Ashadh 2077 Ncro 2020-07-16 View Notice
5. आ.व. २०७६।७७ को फागुन मसान्तसम्म विभिन्न विधामा दर्ता भएका प्रतिलिपि अधिकारजन्य रचनाहरुको विवरणः NCRO 2020-03-18 View Notice
6. नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालयद्वारा आयोजित “प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी कानून कार्यान्वयनको अवस्था र सुधारका क्षेत्रहरु तथा श्र्रष्टाले प्राप्त गर्ने रोयल्टी” विषयक एक दिवसीय गोष्ठी सिराहा जिल्लाको सिराहा बजारमा मिति २०७६ साल फागुन १३ गते सम्पन्न NCRO 2020-03-01 View Notice
7. नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालयद्वारा आयोजित “प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी कानून कार्यान्वयनको अवस्था र सुधारका क्षेत्रहरु तथा श्र्ष्टाले प्राप्त गर्ने रोयल्टी” विषयक एक दिवसीय गोष्ठी कार्यक्रम सम्पन्न NCRO 2020-02-13 View Notice
8. दक्ष/विज्ञ विवरण फारम Admin 2020-02-12 View Notice
9. प्रतिलिपि अधिकार ऐन कार्यान्वयन तथा पाइरेसी नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य योजना Admin - View Notice
10. प्रतिलिपि अधिकार बुलेटिन अंक २४ nepalcopyright 2019-11-07 View Notice
11. प्रतिलिपि अधिकार बुलेटिन अंक २३ nepalcopyright 2019-11-07 View Notice
12. प्रतिलिपि अधिकार बुलेटिन अंक २५ nepalcopyright 2019-11-07 View Notice
13. प्रतिलिपि अधिकार दर्ता सम्बन्धी विवरण nepalcopyright 2019-11-07 View Notice
14. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम सार्वजनिक गरिएको अद्यावधिक विवरण nepalcopyright 2019-11-07 View Notice
15. आ.व.२०७५।७६ सम्मकाे प्रतिलिपि अधिकार दर्ता सम्बन्धी विवरण nepalcopyright 2019-11-07 View Notice
16. प्रतिलिपि अधिकार बुलेटिन अंक २८ nepalcopyright 2019-11-07 View Notice