क्र.सं. शीर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
१. आ.व. २०७७।७८ को आषाढ मसान्तसम्म विभिन्न विधामा दर्ता भएको प्रतिलिपि अधिकारजन्य रचनाहरुको विवरणः NCRO २०२१-०७-१६ सूचना हेर्नुहोस्
२. आ.व. २०७७।७८ को फागुन मसान्तसम्म विभिन्न विधामा दर्ता भएको प्रतिलिपि अधिकारजन्य रचनाहरुको विवरणः ncro २०२१-०३-२४ सूचना हेर्नुहोस्
३. दैलेख जिल्लाको सदरमुकाममा २०७७।११।१६ गते आइतबार “प्रतिलिपि अधिकार सन्बन्धी कानून कार्यान्वयनका अवस्था र सुधारका क्षेत्रहरु तथा श्र्रष्टाले प्राप्त गर्ने रोयल्टी” सम्बन्धी एक दिवसीय तालीम सम्पन्न । ncro २०२१-०३-२४ सूचना हेर्नुहोस्
४. अछामको मगंलसेनमा २०७७।११।१४ गते शुक्रबार “प्रतिलिपि अधिकार सन्बन्धी कानून कार्यान्वयनका अवस्था र सुधारका क्षेत्रहरु तथा श्र्रष्टाले प्राप्त गर्ने रोयल्टी” सम्बन्धी एक दिवसीय तालीम सम्पन्न । ncro २०२१-०३-२४ सूचना हेर्नुहोस्
५. प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालयको कार्यालय भवन स्थानान्तरण सम्बन्धी सूचना NCRO २०२०-१०-११ सूचना हेर्नुहोस्
६. घर भाडामा लिने सम्बन्धी सूचना NCRO २०२०-०८-२४ सूचना हेर्नुहोस्
७. रचना दर्ता गर्दा सेवाग्राही वा सम्बन्धित व्यक्तिले पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु NCRO २०२०-०८-१७ सूचना हेर्नुहोस्
८. आ.व. २०७६।७७ को असार मसान्तसम्म विभिन्न विधामा दर्ता भएका प्रतिलिपि अधिकारजन्य रचनाहरुको विवरणः Ncro २०२०-०७-१६ सूचना हेर्नुहोस्
९. आ.व. २०७६।७७ को फागुन मसान्तसम्म विभिन्न विधामा दर्ता भएका प्रतिलिपि अधिकारजन्य रचनाहरुको विवरणः NCRO २०२०-०३-१८ सूचना हेर्नुहोस्
१०. नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालयद्वारा आयोजित “प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी कानून कार्यान्वयनको अवस्था र सुधारका क्षेत्रहरु तथा श्र्रष्टाले प्राप्त गर्ने रोयल्टी” विषयक एक दिवसीय गोष्ठी सिराहा जिल्लाको सिराहा बजारमा मिति २०७६ साल फागुन १३ गते सम्पन्न NCRO २०२०-०३-०१ सूचना हेर्नुहोस्
११. नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालयद्वारा आयोजित “प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी कानून कार्यान्वयनको अवस्था र सुधारका क्षेत्रहरु तथा श्र्ष्टाले प्राप्त गर्ने रोयल्टी” विषयक एक दिवसीय गोष्ठी कार्यक्रम सम्पन्न NCRO २०२०-०२-१३ सूचना हेर्नुहोस्
१२. दक्ष/विज्ञ विवरण फारम Admin २०२०-०२-१२ सूचना हेर्नुहोस्
१३. प्रतिलिपि अधिकार ऐन कार्यान्वयन तथा पाइरेसी नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य योजना Admin - सूचना हेर्नुहोस्
१४. प्रतिलिपि अधिकार बुलेटिन अंक २४ nepalcopyright २०१९-११-०७ सूचना हेर्नुहोस्
१५. प्रतिलिपि अधिकार बुलेटिन अंक २३ nepalcopyright २०१९-११-०७ सूचना हेर्नुहोस्
१६. प्रतिलिपि अधिकार बुलेटिन अंक २५ nepalcopyright २०१९-११-०७ सूचना हेर्नुहोस्
१७. प्रतिलिपि अधिकार दर्ता सम्बन्धी विवरण nepalcopyright २०१९-११-०७ सूचना हेर्नुहोस्
१८. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम सार्वजनिक गरिएको अद्यावधिक विवरण nepalcopyright २०१९-११-०७ सूचना हेर्नुहोस्
१९. आ.व.२०७५।७६ सम्मकाे प्रतिलिपि अधिकार दर्ता सम्बन्धी विवरण nepalcopyright २०१९-११-०७ सूचना हेर्नुहोस्
२०. प्रतिलिपि अधिकार बुलेटिन अंक २८ nepalcopyright २०१९-११-०७ सूचना हेर्नुहोस्