क्र.सं. शीर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
१. प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालयको कार्यालय भवन स्थानान्तरण सम्बन्धी सूचना NCRO २०२०-१०-११ सूचना हेर्नुहोस्
२. घर भाडामा लिने सम्बन्धी सूचना NCRO २०२०-०८-२४ सूचना हेर्नुहोस्
३. रचना दर्ता गर्दा सेवाग्राही वा सम्बन्धित व्यक्तिले पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु NCRO २०२०-०८-१७ सूचना हेर्नुहोस्
४. आ.व. २०७६।७७ को असार मसान्तसम्म विभिन्न विधामा दर्ता भएका प्रतिलिपि अधिकारजन्य रचनाहरुको विवरणः Ncro २०२०-०७-१६ सूचना हेर्नुहोस्
५. आ.व. २०७६।७७ को फागुन मसान्तसम्म विभिन्न विधामा दर्ता भएका प्रतिलिपि अधिकारजन्य रचनाहरुको विवरणः NCRO २०२०-०३-१८ सूचना हेर्नुहोस्
६. नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालयद्वारा आयोजित “प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी कानून कार्यान्वयनको अवस्था र सुधारका क्षेत्रहरु तथा श्र्रष्टाले प्राप्त गर्ने रोयल्टी” विषयक एक दिवसीय गोष्ठी सिराहा जिल्लाको सिराहा बजारमा मिति २०७६ साल फागुन १३ गते सम्पन्न NCRO २०२०-०३-०१ सूचना हेर्नुहोस्
७. नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालयद्वारा आयोजित “प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी कानून कार्यान्वयनको अवस्था र सुधारका क्षेत्रहरु तथा श्र्ष्टाले प्राप्त गर्ने रोयल्टी” विषयक एक दिवसीय गोष्ठी कार्यक्रम सम्पन्न NCRO २०२०-०२-१३ सूचना हेर्नुहोस्
८. दक्ष/विज्ञ विवरण फारम Admin २०२०-०२-१२ सूचना हेर्नुहोस्
९. प्रतिलिपि अधिकार ऐन कार्यान्वयन तथा पाइरेसी नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य योजना Admin - सूचना हेर्नुहोस्
१०. प्रतिलिपि अधिकार बुलेटिन अंक २४ nepalcopyright २०१९-११-०७ सूचना हेर्नुहोस्
११. प्रतिलिपि अधिकार बुलेटिन अंक २३ nepalcopyright २०१९-११-०७ सूचना हेर्नुहोस्
१२. प्रतिलिपि अधिकार बुलेटिन अंक २५ nepalcopyright २०१९-११-०७ सूचना हेर्नुहोस्
१३. प्रतिलिपि अधिकार दर्ता सम्बन्धी विवरण nepalcopyright २०१९-११-०७ सूचना हेर्नुहोस्
१४. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम सार्वजनिक गरिएको अद्यावधिक विवरण nepalcopyright २०१९-११-०७ सूचना हेर्नुहोस्
१५. आ.व.२०७५।७६ सम्मकाे प्रतिलिपि अधिकार दर्ता सम्बन्धी विवरण nepalcopyright २०१९-११-०७ सूचना हेर्नुहोस्
१६. प्रतिलिपि अधिकार बुलेटिन अंक २८ nepalcopyright २०१९-११-०७ सूचना हेर्नुहोस्