क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1. पश्चिमाञ्चलको लमजुङ् जिल्लामा बसोबास गर्ने दुरा समुदायमा प्रचलित लोकवार्ता (Folklore) को अध्ययन प्रतिवेदन, २०६७ प्रतिवेदन २०१९-११-०८ डाउनलोड
2. काठमाडौं उपत्यकाभित्र चलचित्रजन्य रचनाको अनधिकृत प्रयोगको सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदन, २०६७ प्रतिवेदन २०१९-११-०८ डाउनलोड
3. सुदूर पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा प्रकाशित साहित्यिक रचना एवं क्रियाशील साहित्यकारहरूको अध्ययन प्रतिवेदन, २०६७ प्रतिवेदन २०१९-११-०८ डाउनलोड