सम्पर्क विवरण

नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालय
काठमाण्डौ महानगरपालिका, वडा नंं ३१
शान्तिनगर, भिमसेनगोला, काठमाडौं, नेपाल

 
फोन नं. ४११७७१७, ४११७७१८, ४११७७१९
Email : info@nepalcopyright.gov.np

प्रतिकृया