नेपाल सरकार

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालय

कालिकास्थान, काठमाडौँ, नेपाल

डिल्लीबजार, कालिकास्थान, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं.: ९७७–१– ४४४३७५०, ४४३११५५
फ्याक्स नं.: ९७७–१–४४३११४४

पोष्ट बक्स नं.: ४३०
E-mail: info@nepalcopyright.gov.np
Audio Notice Board: 1618014431155


 

अन्य

# Filename Size
1 Copyright Registration (F/Y 074/75) 33.82 KB Download
2 Copyright Registrarion 106.07 KB Download
3 घर बहाल सम्बन्धि सुचना 1,387.36 KB Download
4 प्रतिलिपि अधिकार सहयोगी पुस्तिका 2,066.92 KB Download
5 पाइरेसी नियन्त्रण इकाईको आवश्यकता 32.50 KB Download
6 प्रतिलिपि अधिकार दर्ता विवरण 26.12 KB Download
7 Copyright Registration Form 24.58 KB Download
8 Decision of Courts 142.27 KB Download
9 Copyright Rules 2004 30.39 KB Download
10 NagarikAadaPatra 47.66 KB Download
11 प्रतिलिपि अधिकार संक्षिप्त परिचय 458.98 KB Download
12 Copyright New Workplan 86.13 KB Download
13 Copyright Act 2002 60.14 KB Download