नेपाल सरकार

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालय

कालिकास्थान, काठमाडौँ, नेपाल

   डिल्लीबजार, कालिकास्थान, काठमाडौं, नेपाल
 पोष्ट बक्स नं.: ४३०
 फोन नं.: ९७७–१–४४३११५५, ४४४३७५०
 फ्याक्स नं.: ९७७–१–४४३११४४
 E-mail: info@nepalcopyright.gov.np
 Audio Notice Board: 1618014431155


 

अन्य

# Filename Size
1 Copyright Registrarion 106.07 KB Download
2 घर बहाल सम्बन्धि सुचना 1,387.36 KB Download
3 प्रतिलिपि अधिकार सहयोगी पुस्तिका 2,066.92 KB Download
4 पाइरेसी नियन्त्रण इकाईको आवश्यकता 32.50 KB Download
5 प्रतिलिपि अधिकार दर्ता विवरण 26.12 KB Download
6 Copyright Registration Form 24.58 KB Download
7 Decision of Courts 142.27 KB Download
8 Copyright Rules 2004 30.39 KB Download
9 NagarikAadaPatra 47.66 KB Download
10 प्रतिलिपि अधिकार संक्षिप्त परिचय 458.98 KB Download
11 Copyright New Workplan 86.13 KB Download
12 Copyright Act 2002 60.14 KB Download