नेपाल सरकार

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालय

कालिकास्थान, काठमाडौँ, नेपाल

डिल्लीबजार, कालिकास्थान, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं.: ९७७–१– ४४४३७५०, ४४३११५५
फ्याक्स नं.: ९७७–१–४४३११४४

पोष्ट बक्स नं.: ४३०
E-mail: info@nepalcopyright.gov.np
Audio Notice Board: 1618014431155


 

बुलेटिन

# Filename Size
1 Copyright Bulletin 28th Issue 2,386.71 KB Download
2 Copyright Bulletin 27th Issue 2,372.69 KB Download
3 Copyright Bulletin 26th Issue 4,632.55 KB Download
4 Copyright Bulletin 25th Issue 65,385.42 KB Download
5 Copyright Bulletin 24th Issue 85,785.22 KB Download
6 Copyright Bulletin 23rd Issue 17,127.19 KB Download
7 Copyright Bulletin 22nd Issue 4,918.85 KB Download
8 Copyright Bulletin 21st Issue 58,501.75 KB Download
9 Copyright Bulletin 20th Issue 0.00 KB Download
10 Copyright Bulletin 19th Issue 843.00 KB Download
11 Copyright Bulletin 18th Issue 550.63 KB Download
12 Copyright Bulletin 17th Issue 473.90 KB Download
13 Copyright Bulletin 16th Issue 445.24 KB Download
14 Copyright Bulletin 15th Issue 485.23 KB Download
15 Copyright Bulletin 14th Issue 782.66 KB Download
16 Copyright Bulletin 13th Issue 581.48 KB Download
17 Copyright Bulletin 12th Issue 489.25 KB Download
18 Copyright Bulletin 10th Issue 539.35 KB Download
19 Copyright Bulletin 9th Issue 265.77 KB Download
20 Copyright Bulletin 8th Issue 2,048.55 KB Download
21 Copyright Bulletin 7th Issue 434.04 KB Download
22 Copyright Bulletin 6th Issue 374.80 KB Download
23 Copyright Bulletin 5th Issue 402.94 KB Download
24 Copyright Bulletin 4th Issue 493.80 KB Download
25 Copyright Bulletin 3rd Issue 556.75 KB Download
26 Copyright Bulletin 2nd Issue 724.45 KB Download
27 Copyright Bulletin 1st Issue 724.84 KB Download