नेपाल सरकार

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालय

कालिकास्थान, काठमाडौँ, नेपाल

डिल्लीबजार, कालिकास्थान, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं.: ९७७–१– ४४४३७५०, ४४३११५५
फ्याक्स नं.: ९७७–१–४४३११४४

पोष्ट बक्स नं.: ४३०
E-mail: info@nepalcopyright.gov.np
Audio Notice Board: 1618014431155


 

कानुन र सन्धिहरु

प्रतिलिपि अधिकारसंग सम्बन्धित कानून र सन्धि सम्झौताको विवरण

 • नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
 • प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९
 • सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९
 • संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८
 • प्रतिलिपि अधिकार नियमावली, २०६१
 • साहित्यिक तथा कलात्मक रचनाहरूको संरक्षण गर्न बनेको बर्न महासन्धि, १८८६
 • प्रस्तोता, ध्वनिअंकन उत्पादक र प्रसारण संस्थाहरूको संरक्षण गर्ने रोम महासन्धि, १९६१
 • WIPO प्रतिलिपि अधिकार सन्धि (WCT),१९९६
 • ध्वनिअंकन उत्पादकहरूको ध्वनिअंकनको अनाधिकृत नक्कल विरुद्धको संरक्षण प्रदान गर्ने महासन्धि, १९७१
 • WIPO प्रस्तुति एवं ध्वनिअंकन सन्धि (WPPT),१९९६
 • व्यापारसंग सम्बन्धित बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारका पक्षहरू सम्बन्धी सम्झौता (TRIPS सम्झौता), १९९६
 • स्याटेलाइट (ब्रसेल्स) महासन्धि, १९७४
 • विश्वव्यापी प्रतिलिपि अधिकार महासन्धि
 • नेपालको  संविधान, २०७२